اترک انرژی - صفحه اصلی

اترک انرژی

استخدام

استخدام

مشخصات اصلی

جنسیت : *
وضعیت تاهل : *
وضعیت نظام وظیفه : *

سوابق تحصیلی

دوره های آموزشی

سوابق کاری

سابقه کاری : *

به چه زبان هایی آشنایی دارید

خواندن و نوشتن :
مکالمه :

به چه نرم افزارهایی آشنایی دارید

میزان آشنایی :

لطفا مشخصات سه نفر را که شما را به خوبی می شناسند وارد کنید

از چه طريقي تقاضاي استخدام نموده ايد

وضعيت جسماني و سوابق عمومي

آيا از سلامت كامل برخوردارید :
آیا نقص عضو دارید :
آيا تا كنون محكوميت داشته ايد :

شرایط کاری